Psychoterapia – co to takiego? Dla kogo?

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest metodą leczenia polegającą na oddziaływaniu na psychikę człowieka za pomocą technik i narzędzi psychologicznych. Oparta jest przede wszystkim na kontakcie klienta z terapeutą. Pomaga ludziom zmagającym się z różnymi zaburzenia psychicznymi, a także pomaga radzić sobie z różnymi problemami, takimi jak utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, stres, nadużywanie substancji psychoaktywnych lub innymi problemami, które mogą stać się wyniszczające.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapeuta może pomóc przepracować różne problemy ludziom w każdym wieku być szczęśliwszymi, zdrowszymi i bardziej produktywnymi. Używa on w kontakcie z klientem używa swoich umiejętności i zdobytej wiedzy, by wspomagać zmianę psychiczną, której potrzebuje klient. Psychoterapeuta zapewnia swojemu klientowi środowisko, które pozwala na otwartą rozmowę z kimś, kto jest obiektywny, neutralny i nieoceniający. Celem psychoterapii jest:

 • > leczenie zaburzeń psychicznych,
 • > pomoc w trudnych sytuacjach życiowych,
 • > pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych,
 • > rozwój osobowości.

Psychoterapia – komu jest polecana?

Z psychoterapii warto skorzystać zawsze wtedy, kiedy czujemy, że różne trudności życiowe nas przerastają  i nie jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Z pewnością z psychoterapii powinny skorzystać osoby mające zaburzenia psychiczne. W takich przypadkach psychoterapia może być prowadzona jako samodzielna metoda leczenia lub w połączeniu z farmakoterapią przepisaną przez lekarza psychiatrę. Inną grupą osób korzystających z psychoterapii są osoby, które mają trudności wynikające z różnych psychologicznych, osobistych i międzyludzkich problemów (niestabilność emocjonalna, brak zadowolenia z życia, lęki). Kolejnym przykładem osób potrzebujących pomocy psychoterapeuty są osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (utrata bliskich, rozstania, utrata pracy, trudne sytuacje rodzinne).

Objawy świadczące o potrzebie terapii

Istnieją pewne objawy, które świadczą, że dana osoba potrzebuje pomocy psychoterapeuty. Mogą wskazywać na to:

 • > nadmierne zamartwianie się, oczekując najgorszego,
 • > uczucie przytłoczenia długotrwałym poczuciem bezradności i smutku,
 • > problemy nie znikają pomimo pomocy rodziny czy przyjaciół,
 • > trudności ze skupieniem się na zadaniach w pracy lub na codziennych obowiązkach,
 • > szkodzenie sobie przez nadużywanie alkoholu, narkotyków ,
 • > bycie agresywnym.

Rodzaje i formy psychoterapii

Istnieją różne rodzaje psychoterapii, dzięki czemu można ją odpowiednio dopasować do potrzeb danej osoby. Terapia może być poznawczo behawioralna, mająca praktyczne podejście do leczenia i pomaga klientowi w efektywniejszy sposób radzić sobie ze stresem. Natomiast podejście psychoanalityczne i humanistyczne zazwyczaj bardziej skupia się na rozmowie, aby zrozumieć źródło powodujące dany problem.

Psychoterapia może przybierać różne formy:

 • > indywidualną, w które środowisko społeczne istnieje tylko w relacjach chorego, wytwarza się silna więź miedzy terapeutą a pacjentem, metoda ta w centrum stawia pacjenta i jego problemy, przeżycia, nastawienie uczuciowe i widzenie siebie, psychoterapeuta całą swoją uwagę skupia na pacjencie;
 • > grupową, która opiera się na związku między członkami grupy, a psychoterapeuta zajmuje dalsze miejsce, grupa stwarza środowisko, które jest bardziej tolerancyjne dla nich niż środowisko codzienne, wszyscy uczestnicy traktowani są na równi i łączy ich wspólny cel, jakim jest mówienie o swoich problemach, pacjent ma świadomość, że nie jest sam z problemami i że ma oparcie w innych;
 • > rodzinna, która daje możliwość spotkania całej rodzinie, aby przeanalizować wzajemne stosunki, terapia ta dąży do naprawy więzi rodzinnych i komunikacji między poszczególnymi członkami rodziny.

You Might Also Like