Czytelnia

Kiedy doświadczamy cierpienia natury psychicznej, zwykle szukamy pomocy. Jeśli decydujemy się już wybrać po nią do specjalisty, dobrze jest mieć rozeznanie w jej formach. Obecnie istnieje wiele dostępnych metod, które mogą przynieść ulgę. W tym artykule przybliżę jedną z nich, mianowicie...

W tym miejscu postaram się przedstawić składowe procesu psychoterapii
z naciskiem na pacjenta.

W dużym skrócie, terapia wymaga od pacjenta myślenia i samoobserwacji, otwartości w mówieniu, stosowania się do tzw. settingu terapeutycznego.

Setting jest to zbiór zasad ustalanych...

Stres jest nieuniknioną częścią naszego życia. Naturalnym pragnieniem każdego człowieka jest życie w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. Tymczasem często jesteśmy poddawani różnego rodzaju stresom. Stresujemy się prawie wszystkim:...

Profesjonalny psychoterapeuta powinien spełniać kilka wymogów. Przede wszystkim psychoterapeutą nikt się nie rodzi. W trakcie wieloletniego procesu szkolenia psychoterapeuta powinien posiąść wiedzę z zakresu psychiatrii, psychologii i psychoterapii, możliwie dobrze poznać samego siebie...