O psychoterapeutach

Profesjonalny psychoterapeuta powinien spełniać kilka wymogów. Przede wszystkim psychoterapeutą nikt się nie rodzi. W trakcie wieloletniego procesu szkolenia psychoterapeuta powinien posiąść wiedzę z zakresu psychiatrii, psychologii i psychoterapii, możliwie dobrze poznać samego siebie w trakcie terapii własnej, oraz doskonalić umiejętności i poddawać swoją pracę pod nadzór superwizora (doświadczonego psychoterapeuty). Nad uzyskaniem kompetencji psychoterapeuty czuwają w Polsce Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne, które rekomendują ośrodki szkolące oraz wydają certyfikaty i licencje zawodowe.

<<< powrót