Nasz zespół

Martyna Stochel-Morek

mgr Martyna Stochel-Morek

psycholog, psychoterapeuta, doktorantka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
telefon: (+48) 600 464 012

e-mail: martyna.stochel@gmail.com

 

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłam również czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (podyplomowe szkolenie w dziedzinie psychoterapii uprawniające do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej). W latach 2008 – 2017 pracowałam w Klinicznym Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego ŚUM w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Wcześniej zdobywałam umiejętności zawodowe w Dziennym Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie oraz Centrum Psychiatrii w Katowicach. W pracy zawodowej zajmuję się psychoterapią indywidualną w ujęciu psychodynamicznym, integrującym różne nurty myślenia psychoanalitycznego, z uwzględnieniem specyfiki psychopatologii pacjenta oraz warunków stosowania psychoterapii. Pracuję pod stałą superwizją. Poza praktyką kliniczną prowadzę działalność naukową, jestem autorką i współautorką wystąpień oraz publikacji dotyczących m.in. diagnozy i leczenia zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń psychicznych u młodzieży. W działalności zawodowej szczególnym obiektem moich zainteresowań jest diagnostyka i psychoterapia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania oraz diagnostyka Zespołu Aspergera.

elastrona

mgr Eleonora Witucka

psycholog, psychoterapeuta
telefon (+48)  517 329 649

 

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z kilkunatoletnim doświadczeniem klinicznym. Zdobywałam je  prowadząc psychoterapię grupową i indywidualną pracując m. in. w NZOZ Feniks w Sosnowcu, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Ośrodku Medyczno-Terapeutycznym „Syriusz” w Żorach. Aktualnie poza prywatną  praktyką  prowadzę  indywidualną  psychoterapię
w Cenrum  Medycyny  Rodzinnej i Specjalistycznej DiL Med w Katowicach.
Studia magisterskie z psychologii  (specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego) ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim. Kwalifikacje do zawodu psychoterapeuty uzyskałam w trakcie całościowegoo, czteroletniego Kursu Psychoterapii, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej w Krakowie. Ukończyłam również kurs Arteterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski. Ponadto szkoliłam się w Śląskim Centrum Psychosomatyki, Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej, Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej,
Szczególnie ważnym doświadczeniem zawodowym był dla mnie staż (360h) w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości 7F w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Podczas którego miałam możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z wybitnymi specjalistami z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej zaburzeń osobowości.
Uważam, że wykonywany przeze mnie zawód zobowiązuje do ciągłego rozwoju dlatego też stale uczestniczę w konferencjach naukowych, seminariach i spotkaniach dyskusyjnych. Dzięki czemu mam stały dostęp do najnowszych osiągnięć w dziedzinie psychoterapii.
Pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym, który, po wielu doświadczeniach z innymi podejściami, uważam za najpełniej wyjaśniający złożoną naturę człowieka.

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.