Nasz zespół

Martyna Stochel-Morek

mgr Martyna Stochel-Morek

psycholog, psychoterapeuta, doktorantka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
telefon: (+48) 600 464 012

e-mail: martyna.stochel@gmail.com

 

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłam również czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (podyplomowe szkolenie w dziedzinie psychoterapii uprawniające do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej). W latach 2008 – 2017 pracowałam w Klinicznym Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego ŚUM w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Wcześniej zdobywałam umiejętności zawodowe w Dziennym Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie oraz Centrum Psychiatrii w Katowicach. W pracy zawodowej zajmuję się psychoterapią indywidualną w ujęciu psychodynamicznym, integrującym różne nurty myślenia psychoanalitycznego, z uwzględnieniem specyfiki psychopatologii pacjenta oraz warunków stosowania psychoterapii. Pracuję pod stałą superwizją. Poza praktyką kliniczną prowadzę działalność naukową, jestem autorką i współautorką wystąpień oraz publikacji dotyczących m.in. diagnozy i leczenia zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń psychicznych u młodzieży. W działalności zawodowej szczególnym obiektem moich zainteresowań jest diagnostyka i psychoterapia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania oraz diagnostyka Zespołu Aspergera.

IMG_20170301_145657-1

mgr Eleonora Witucka

psycholog, psychoterapeuta
telefon (+48)  517 329 649

 

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z kilkunastoletnim doświadczeniem klinicznym.
Zdobywałam je prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową min. w NZOZ Feniks w Sosnowcu, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Ośrodku Terapeutycznym „Syriusz” w Żorach, Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej „DilMed”
w Katowicach.
Szczególnie ważnym doświadczeniem zawodowym był dla mnie staż (360h) w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości 7F w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Podczas którego miałam możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z wybitnymi specjalistami z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej zaburzeń osobowości.
Ukończyłam całościowe, czteroletnie  szkolenie do Certyfikatu Psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem członkiem.
Uważam, że wykonywany przeze mnie zawód zobowiązuje do stałego rozwoju dlatego też stale uczestniczę w superwizjach, konferencjach i seminariach naukowych oraz spotkaniach dyskusyjnych. Dzięki czemu mam stały dostęp do najnowszych osiągnięć w dziedzinie psychoterapii.
Pracuję w nurcie psychodynamicznym, który, po wielu doświadczeniach z innymi podejściami, uważam za najpełniej wyjaśniający złożoną naturę człowieka.