mgr Martyna Stochel-Morek

psycholog, psychoterapeuta, doktorantka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
telefon: (+48) 600 464 012

e-mail: martyna.stochel@gmail.com

 

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłam również czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (podyplomowe szkolenie w dziedzinie psychoterapii uprawniające do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej). W latach 2008 – 2017 pracowałam w Klinicznym Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego ŚUM w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Wcześniej zdobywałam umiejętności zawodowe w Dziennym Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie oraz Centrum Psychiatrii w Katowicach. W pracy zawodowej zajmuję się psychoterapią indywidualną w ujęciu psychodynamicznym, integrującym różne nurty myślenia psychoanalitycznego, z uwzględnieniem specyfiki psychopatologii pacjenta oraz warunków stosowania psychoterapii. Pracuję pod stałą superwizją. Poza praktyką kliniczną prowadzę działalność naukową, jestem autorką i współautorką wystąpień oraz publikacji dotyczących m.in. diagnozy i leczenia zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń psychicznych u młodzieży. W działalności zawodowej szczególnym obiektem moich zainteresowań jest diagnostyka i psychoterapia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania oraz diagnostyka Zespołu Aspergera.

<<< powrót