WITAMY!

„EGO” jest ośrodkiem specjalizującym się w pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz ich rodzin. Tworzymy zespół wykwalifikowanych specjalistów, których liczne doświadczenia zawodowe zainspirowały do stworzenia miejsca, gdzie profesjonalizm i współpraca stawiane są na pierwszym miejscu. Wiedza z zakresu psychiatrii, psychologii oraz psychoterapii pozwala nam pomóc naszym pacjentom uwolnić się od cierpienia, lepiej poznać siebie, swoje potrzeby i emocje, rozwinąć potencjał, doświadczać bliskości i satysfakcji w relacjach z ludźmi.
Naszym celem jest kompleksowa i profesjonalna pomoc psychiatryczna, psychologiczna oraz psychoterapeutyczna dla wszystkich osób, które tej pomocy potrzebują. Oferta naszego centrum w szczególności skierowana jest do osób i ich rodzin, które doświadczają cierpienia z powodu:

  • Zaburzeń afektywnych, czyli depresji (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe),
  • Zaburzeń lękowych, popularnie zwanych nerwicami (m.in. fobie, ataki paniki, nerwica natręctw, somatyzacje),
  • Zaburzeń osobowości (m.in. borderline, osobowość histeryczna, narcystyczna, zależna),
  • Zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenie schizoafektywne),
  • Trudności w relacjach (m.in. rodzinnych, małżeńskich, związkach miłosnych),
  • Zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość),
  • Trudności adaptacyjnych i rozwojowych u dzieci i młodzieży (m.in. trudności szkolne, fobia szkolna, trudności w grupie rówieśniczej),
  • Problemu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD) oraz całościowych zaburzeń rozwojowych (Zespół Aspergera, autyzm),
  • Zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży (m.in. agresja, samookaleczenia, problem z rywalizacją w rodzeństwie, moczenie),
  • Uzależnień (m.in. od komputera, Internetu, zakupów).

Zespół Ośrodka Zdrowia Psychicznego „EGO” – psycholog Katowice, Mysłowice